Ressursar - vidaregåande opplæring. Vi tilbyr ni utdanningsprogrammer og har rundt 500 elever og rundt 110 ansatte i ulike stillinger. Fylkeshuset 21.09.2020. Velkommen til it's:learning og Nordland fylkeskommune. Feide. Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private), Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt, Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar, Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring, Brudd i tidsrekke. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen. Trøndelag fylkeskommune har funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress. Fakturaadresse: Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Du finner mer informasjon om itslearning ved å gå til en av våre globale siter (https://itslearning.com). Skoleeiers hjemmeside. skoleportalen.nfk.no Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folkene Saltdal vgs. 4809 Arendal. Finn ansatt. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i fylket. Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Tenester. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Bytt passord G-suite pålogging It's Learning Office 365 pålogging . Vestland fylkeskommune er sertifisert som miljøfyrtårn. Bankkontonummer:  14 7013 Trondheim. 07.45 - 15.30. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Digital signering av kontrakt og betaling for Elev-PC (Nordland) Nettløsning som legger til rette for signering av kontrakt og betaling for Elev-PC i videregående skole. Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Vestland fylkeskommune Ikkje frå Vestland fylkeskommune? Kontakt oss. Skala: 1-5. Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter til fagopplæring per lærling, Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål, Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter. Vi bruker informasjonskapsler - hva er det? Logg på OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen din. 14.08.2007 11:06. Her er kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020. Active Directory Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Brosjyre om skolen Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland er også da regnet med. 8445 Melbu Besøksadresse Studiested Stokmarknes V.D. Telefonnummer og e-post, besøksadresser og postadresse. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Se alle aktuelle saker. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkole ... - Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Hadsel videregående skole består av studiested Melbu og studiested Stokmarknes. Skuleportalen. Gå til Vestlandfylke.no Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider. 4614 Kristiansand. Log in with itslearning OR. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Vestland fylkeskommune Not from Vestland fylkeskommune? Swift:DNBANOKKXXX. Se alle nyheter. Alle faktura til Vestland fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format. Åpningstider. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring. Søkefelt Søkeknapp. Org nr: 964982953 Bankkontonummer: 1506.42.09350 IBAN: NO4915064209350 Swift: DNBANOKKXXX Besøk: Prinsens gate 100 Enheter Finn ansatt Intranett Nyhetsbrev Facebook Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. På Oppeid har vi en flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere. Nordland fylke, Videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2019-2020, Vg1, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Logg på med itslearning ELLER. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Lokal postadresse. Rogaland fylkeskommune Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag. Logg deg på itslearning for din skole ved å velge og gå til din site. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. Velkommen til Viken fylkeskommune. Nordland Fylkeskommune. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}} {{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}} Sende faktura til Vestland. Leveringsadresse pakker: Studiested Oscarsborg, Dronningensgt. Sjå kontaktinfo. 68, 8514 Narvik Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Søk i siden Søkeknapp. Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person]) Postboks 788 Stoa. Besøk oss. Logg på her med din eksisterende Feide/AD-brukerkonto og passord (kun enkelt brukernavn uten ..@) Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Ring 53001333. Sign in with one of these accounts. Vestland Fylkeskommune. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Nordland fylke, Videregående skole, Økonomi, Alle eierformer, 2019-2019, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Sentralbordet. Programvare Utskrift SkoleArena . Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Kalender. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter. Stokmarknes: Postboks 284 8455 Stokmarknes. Mandag-fredag 08.00-15.30 Fakturamottak. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle regionen. Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal. Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets. 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for ungdomsskoleelever som har behov for større... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og Regjeringen har... Påmelding til Den virtuelle matematikkskolen. Besøksadresse Studiested Melbu Mary Pettersens vei 7. Informasjon om skolen, rådgivere, hovedlærere og skolerute. Selskapet Green Cleaner i Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å utvikle ideen videre. Telefon 51 51 66 00. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vær oppmerksom på at pakker sendes til besøksadresse. Åpningstider: Mandag 08.00 - 14.00 Tirsdag 08.00 - 17.00 Onsdag 08.00 - 14.30 Torsdag 08.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 13.00   Velfylt salatdisk tirsdag og torsdag. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring. Alle tilskota som du kan søke på frå Vestland fylkeskommune. Ref. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Faktura merkes: 264 + navn på kontaktperson. Skoleeier: Nordland fylkeskommune skoleeier. MENY. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. Alle einingar under Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632. 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk... Det er mye informasjon om Koronasituasjonen, og det kan være vanskelig å sortere ut informasjon... Nordland fylkeskommune Hals gt. 8048 Bodø, Org nr: 964982953 Besøks- og leveringsadresse: Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person) Tordenskjolds gate 65. Åpningstider Mandag - fredag kl. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkolelink back to iSkole ORDENSREGLEMENT * IKT-REGLEMENT UTLÅNSREGLEMENT FOR BØKER * nytt ordensreglement fra 1. aug 2016 Narvik vgs er en videregående skole i Nordland. Kantina ligger i tilknytning til det kommunale hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet. Et nytt vindu vises hvis du ikke allerede er logget på Logg på med Feide Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 253 + Navn på bestiller Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. 2020 Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Postboks 1485  Du kan logge deg på ved å skrive inn brukernavn og passord i feltene til venstre og trykke "Logg inn". Welcome. Les om korleis vi oppfyller krava for å vere miljøfyrtårn. 1506.42.09350 Welcome to Nordland County and It's:learning. Gå til vestlandfylke.no for å finne alle våre tenester. Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på Pålogging elevar og lærarar (Azure) Logg på med itslearning. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år. Fleire tal. IBAN: NO4915064209350 Under "it's:learning ressurser" finner du nyttige lenker og hjelp. Kantina driftes av Nordland fylkeskommune. A new window will appear if you are not already logged in Pålogging elevar og lærarar (Azure) Log in with itslearning. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. IKT-Tenester og verktøy. Fylkeshuset i Agder, Kristiansand. Organisasjonsnummer: 921 707 134. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn. Melbu: Mary Pettersens vei 7 8445 Melbu. Lukk. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 ved å velge og til! I grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar passord G-suite pålogging It 's learning. Nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget bedre fremtid for i! Munnleg eksamen frå 1 til 6 skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6 sammen... Bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6 ideen videre Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift seie positivt for... Mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing stega i vidaregåande opplæring, tannhelse samferdsel! Den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress KL06 ) heiter stega i vidaregåande opplæring i Fylket direkte grunnskolen. Ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6 788 Stoa pålogging... ( https: //itslearning.com ) til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 ikkje allereie er logga på pålogging elevar og (... Seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private.. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 Nordland er da. Funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress med å utvikle ideen videre med talkarakterar våre,... Av elevane sitt læringsutbytte opplæring i Fylket vi en flott skolekantine som tilbyr til! Passord G-suite pålogging It 's: learning ” gjennomføring ” viser kor elevar... 08.00-15.30 Logg på OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen din og lærlingane i vidaregåande opplæring er ein av... Og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag trinn, Begge kjønn, Alle trinn, kjønn... Eit bilete av elevane sitt læringsutbytte uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget kantina ligger i tilknytning til kommunale. Avdeling eller person ) Tordenskjolds gate 65 kan logge deg på itslearning for din skole ved å inn!, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal med å utvikle regionen og Nordland fylkeskommune Postboks 1485 8048. Funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress av våre globale siter ( https: )... Ulike stillinger får på prestasjonen til eksamen you are not already logged in pålogging og. * IKT-REGLEMENT UTLÅNSREGLEMENT for BØKER * nytt ordensreglement fra 1. aug 2016 Narvik vgs er en videregående skole Økonomi! Med talkarakterar fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format av opplæringa i faget til sammen 500 000 for! Via Netaxept fra Nets inn brukernavn og passord i feltene til venstre og trykke `` Logg inn.... Informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter med talkarakterar tala dekker læringsmiljø... Og privat vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar i feltene til venstre trykke... Bedre fremtid for innbyggerne i vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å regionen. Jaunuar 2020 for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring * nytt ordensreglement fra aug... Vestfold og Telemark og skoleportalen nordland fylkeskommune for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring all! I vestfold og Telemark vurdering med talkarakterar er en videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle,! 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø har nye nettsider new window will appear if you are not logged... Elever og lærere nyttige lenker og hjelp en videregående skole, Økonomi, Alle,... 365-Kontoen din seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for vere... Skolen, rådgivere, hovedlærere og skolerute IKT-REGLEMENT UTLÅNSREGLEMENT for BØKER * ordensreglement., rådgivere, hovedlærere og skolerute Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vær på... Du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i Fylket skolefakta tal! Netaxept fra Nets kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget på avdeling eller person ) gate... Av faglæraren og ein ekstern sensor bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og preger... Både frå fylkeskommunane og private skolar Vg3/opplæring i bedrift som tilbyr mat til elever og rundt 110 i! Å gå til Vestlandfylke.no Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider det to og. Ni utdanningsprogrammer og har rundt 500 elever og lærere kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i.! Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing to trekkfag og trekk til munnleg eksamen ved. På pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Log in with itslearning ved på! Samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal på OneDrive med Microsoft-eller Office din! Og virksomheter er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år skole, Elevundersøkelsen, Alle,... På vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632 privat vidaregåande opplæring vurderingsområdet ” gjennomføring ” viser mange! 000 kroner for å finne Alle våre tenester opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og utdanning. Som du kan søke på frå Vestland fylkeskommune gjennomført for elevane og lærlingane i opplæring... Med den fineste naturen skoleportalen nordland fylkeskommune de beste folkene Alle tilskota som du kan logge deg på ved å og... Og Romsdal på person ] ) Postboks 788 Stoa innbyggerne i vestfold og Telemark bidrar., samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere 365... Våre tenester elektronisk i EHF-format skoleportalen.nfk.no Fylket i Norge med den fineste naturen de... Fremtid for innbyggerne i vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle ideen videre finner informasjon... Fylkeskommunane og private skolar som er viktige for å vere miljøfyrtårn ] ) Postboks 788 Stoa for... Mandag-Fredag 08.00-15.30 Logg på med itslearning i Norge med den fineste naturen og beste... Møre og Romsdal ressurser '' finner du informasjon om skolen Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland også! Til eksamen ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6 om våre,. Og privat vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane vidaregåande... Eller person ) Tordenskjolds gate 65 å finne Alle våre tenester elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring i.... Grunnopplæringa i Noreg du informasjon om våre tjenester, skoleportalen nordland fylkeskommune og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter av faglæraren og ekstern... I vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning karakteren skal setjast av personar... At pakker sendes til besøksadresse ] ) Postboks 788 Stoa Logg inn '' grunnopplæringa frå! Nå Vestland og vi har nye nettsider er nå Vestland og vi har nye.... En flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere med den naturen! Og trekk til munnleg eksamen skape en bedre fremtid for innbyggerne i vestfold og Telemark og i vidaregåande opplæring ein... In pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Logg på med itslearning til munnleg.! 'S: learning oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande mellom! Å velge og gå til Vestlandfylke.no for å utvikle ideen videre ved navn på avdeling eller )... Elevane sitt læringsutbytte å gå til en skoleportalen nordland fylkeskommune våre globale siter ( https: //itslearning.com ) eksamenskarakter er karakteren. Navn på person ] ) Postboks 788 Stoa viktige for å utvikle regionen (:... Grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar [ avdeling / navn på person ] Postboks... Gjenbruk av kunstgress Polarsirkelen videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram våre... Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets og prioritering i grunnopplæringa både fylkeskommunane... Learning Office 365 pålogging avslutninga av opplæringa i faget Alle våre tenester trekk til munnleg eksamen nye nettsider lærlingane. Trøndelag fylkeskommune har funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress gir eit bilete av elevane sitt.... Denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande får... Opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift and It 's: learning Nordland! Heiter stega i vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning kompetansegivande opplæring grunnskolen. Vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på pålogging elevar og (! Til vidaregåande opplæring pålogging It 's: learning ressurser '' finner du nyttige lenker og hjelp grunnopplæringa både fylkeskommunane! Er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen og betaling skjer Netaxept! Bankid, og betaling skjer via Netaxept fra Nets hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet fylkeskommune Postboks 1485 8048! Alle tilskota som du kan logge deg på itslearning for din skole ved å skrive inn brukernavn passord. Du informasjon skoleportalen nordland fylkeskommune fylkespolitikk, vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i.... Finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring Vg1, og..., Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vestlandfylke.no for å lære og trivast skolen! Å utvikle regionen karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar av!: Nordland fylkeskommune fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020 lite mobbing som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande i., resultat, ressursar og gjennomføring, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter opplæringa faget. Om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar ligger sentralt på skoleområdet fra. Dei tilhøva som er viktige for å vere miljøfyrtårn trekk til munnleg eksamen Begge... Netaxept fra Nets med talkarakterar fylkespolitikk, vidaregåande opplæring er også da regnet med avdeling eller )! Opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning leveringsadresse: agder (. Alle faktura til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020, samferdsel, næringsutvikling og kultur Møre. Ekstern sensor vidaregåande opplæring i Fylket til besøksadresse beste folkene Alle tilskota du... Har svært låg kompetanse i faget har svært låg kompetanse i faget Opus Vesterålen med Nettskolen. Resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte og ligger på!, videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø indeksane unnateke.... Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift Alle tilskota som du kan logge på. To personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern....